fbpx

Parama saulės elektrinei 2020 metais. Ką reikia žinoti?

Lietuvoje, individualių namų ar daugiabučių gyventojai gali pasinaudoti parama saulės elektrinei. Paramos gavimo procesas yra nesudėtingas, o kiekvienas planuojantis įsirengti saulės jėgainę turi dideles galimybes ją gauti. 

Kas pasikeitė 2020 metais?

2020 metais paramos priemonėse atsirado daug naujovių. Visų pirmą, lyginant su 2019 metais, pirmą kartą atsirado galimybė paramos saulės elektrinei prašyti ir daugiabučių namų gyventojams ir visiems tiems, kurie nori įsigyti nuosavą nutolusią saulės elektrinę.

Antras svarbus pasikeitimas – atsirado papildoma paramos priemonė tiems, kurie neturi galimybės saulės jėgainės įsigyti iš karto ir perka ją išsimokėtinai. Tokiu atveju vienam kilovatui bus skiriami papildomi 58 Eur (vietoj 323 eurų, bus skiriamas 381 euras).

Trečias svarbiausias pasikeitimas yra tas, kad 2020 metais parama saulės elektrinei bus skiriama ne vieną kartą per metus, kaip tai buvo iki šiol, o kelis kartus per metus tokiais etapais:

1 etapas – 2020 sausio mėnesį paramos šaukimas nutolusioms ir saulės elektrinėms gyvenamuosiuose namuose.

2 etapas – 2020 metų gegužės mėnesį paramos šaukimas tiems, kurie saulės elektrinę planuoja įsigyti išsimokėtinai.

3 etapas – 2020 metų liepos mėnesį nutolusioms saulės elektrinėms.

4 etapas – 2020 spalio mėnesį saulės elektrinėms gyvenamuosiuose namuose.

Kiti pagrindiniai faktai:

Paramos dydis yra 323 Eurai už įrengtąjį kilovatą perkantiems iš karto arba 381 Eur už įrengtąjį kilovatą perkantiems išsimokėtinai 

Taigi įsirengiant Lietuvoje populiarią 5 kW saulės elektrinę, paramos dydis bus 5*323= 1615 EUR. Tokia parama padengia apie 30-35% viso įrengimo išlaidų. 

Parama saulės elektrinėms skelbiama kelis kartus per metus, o paraiškos priimamos apie mėnesį.

2020 metais paraiškos paramai saulės elektrinėms gauti priimamos kelis kartus per metus pagal viršuje išvardintą grafiką. Paraiškų priėmimas nuo paskelbimo trunka apie mėnesį. Saulės elektrinė turi būti įrengta po paramos patvirtinimo gavimo.

Virš 5000 norinčiųjų kasmet gali gauti paramą 

Iš viso Energetikos Ministerija 2019-2022 metų laikotarpiui planuoja skirti Nors iš viso Energetikos Ministerija 2019-2022 metų laikotarpiui planuoja skirti 16 mln eurų. Tai yra apie 4 milijonus eurų kasmet, tačiau kaip rodo tiek 2019, tiek 2020 metų praktika, paramos biudžetas gali būti padidintas. Ty labiau žiūrima į kiek žmonių pateikė prašymus ir jeigu norinčiųjų įsirengti skaičius viršija numatytą biudžetą, biudžetas yra didinamas. Pavyzdžiui vien 2020 metų sausio mėnesį parama saulės elektrinėms skirta daugiau negu 5000 asmenų – iki šiol rekordiniam skaičiui prašiusiųjų.

Paramą Lietuvoje skirsto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). 

Bendro pobūdžio informaciją galite rasti APVA internetiniame puslapyje.

Atsakymai į kitus pagrindinius klausimus apie paramą:

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims, norintiems gauti paramą? 
 • fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
 • pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
Kokie papildomi reikalavimai atsiranda norintiems pirkti išsimokėtinai?
 • Sutartis turi būti sudaryta tarp pareiškėjo ir finansų ar kredito įstaigos. Sutartį galėsite sudaryti ir po paramos patvirtinimo gavimo.
 • Pradinis įnašas turi būti iki 30% saulės elektrinės (iki 10 kW) kainos.
 • Paskolos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui.
 • Paskola gali būti grąžinama anksčiau, nei paskolos sutartyje nustatytas terminas, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskolos suteikimo dienos.
 • Paskolos suma negali būti mažesnė už sumą, apskaičiuotą pagal fiksuotą įkainį remiamam elektrinės galingumui įrengti.
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?
 • www.apva.lt svetainėje užpildyti internetinę registracijos formą
 • įdiegti saulės elektrinę per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
 • pateikti APVAi mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

SVARBU! Saulės elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama. Kitaip tariant, Jūs galite nusipirkti įrangą ir net saulės elektrinės įrengimo paslaugą, tačiau negalite saulės elektrinės „priduoti“ ESO iki kol negavote paramos patvirtinimo.

Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • namo unikalų numerį;
 • ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (įrengtąją galią);
 • inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
 • elektrinės įrengimo būdą (pažymėti langelį ant žemės ar ant pastato).
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
 • 1. Elektrinės įrengimo būdas:
 • 1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
 • 1.2. ant žemės – žemesnis balas.
 • 2. Inverterio galia:
 • 2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
 • 2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
Ar galiu gauti paramą, jeigu mano name/bute yre registruotas verslo adresas? 

Galite. Tiesa parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

Kokie reikalavimai diegiamai įrangai?
 • turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
 • saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;
 • inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.

Ką darys APVA, gavusi registracijos formas?
 • pasibaigus 30 dienų trukusiam kvietimui, APVA per 30 dienų įvertins pateiktas registracijos formas ir pagal prioritetinius kriterijus sudarys registracijos formų sąrašą;
 • pagal sudarytą registracijos formų sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) informuos fizinius asmenis apie jiems numatytą skirti finansavimą.
Ką daryti, gavus iš APVA pranešimą, jog parama saulės elektrinei Jums numatyta?
 • įdiegti saulės elektrinę;
 • pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą.
Kokius dokumentus reikės pateikti APVAi kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu?
 • sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą;
 • įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją;
 • atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams, jei įdiegta iki 5 kW elektrinė, arba VEI pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jei įdiegta didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau nei 10 kW galios elektrinė.
Kokie reikalavimai išlaidų pagrindimo dokumentams?
 • elektrinės įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam asmeniui arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui
 • sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia ir inverterio galia
Per kiek laiko gausite išmoką?

Parama saulės elektrinei išmokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, su sąlyga, jei bus atliekama patikra projekto įgyvendinimo vietoje, kad jos metu nebus nustatyta trūkumų;

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
 • 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
 • sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.
Koks yra saulės elektrinės atsiperkamumas gavus paramą? 

Gavus paramą saulės jėgainei, ji jums atsipirks per 6-8 metus, priklausomai nuo stogo tipo ir krypties. Atsipirkimą ir saulės elektrinės kainą galite nesunkiai sužinoti mūsų skaičiuoklėje

Gaukite pasiūlymą

close

  Užpildant šią formą, jūs sutinkate su mūsų privatumo politika.