← Atgal

Parama saulės elektrinėms. Ką reikia žinoti?

Parama saulės elektrinėms. Ką reikia žinoti?
Energija Man

Lietuvoje, individualių namų ar daugiabučių gyventojai gali pasinaudoti parama saulės elektrinėms įsirengti. Paramos gavimo procesas yra nesudėtingas, o kiekvienas planuojantis įsirengti saulės jėgainę turi dideles galimybes ją gauti. 

Pagrindiniai faktai:

Paramos dydis yra 323 Eurai už įrengtąjį kilovatą.

Taigi įsirengiant Lietuvoje populiarią 5 kW saulės elektrinę, paramos saulės elektrinei dydis bus 5*323= 1615 EUR. Tokia parama padengia apie 30-35% viso įrengimo išlaidų.

Parama saulės elektrinėms skelbiama vieną kartą per metus, o paraiškos priimamos apie mėnesį.

Paraiškos paramai saulės elektrinėms gauti priimamos vieną kartą per metus. Paraiškų priėmimas trunka apie mėnesį ir nuo 2020 metų yra skelbiamas Sausio mėnesį (2020 paraiškos priimamos nuo Sausio 2 dienos).

Virš 2000 norinčiųjų kasmet gali gauti paramą

Iš viso Energetikos Ministerija 2019-2022 metų laikotarpiui planuoja skirti 16 mln eurų. Tai yra apie 4 milijonus eurų kasmet. Tokio dydžio paramos turėtų užtekti virš 2000 vidutinio dydžio saulės elektrinių įrengimui kasmet arba virš 8000 saulės jėgainių per visą paramos laikotarpį.

Paramą Lietuvoje skirsto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

Bendro pobūdžio informaciją galite rasti APVA internetiniame puslapyje.

Atsakymai į kitus pagrindinius klausimus apie paramą:

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims, norintiems gauti paramą?
 • fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
 • pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą saulės elektrinei?
 • www.apva.lt svetainėje užpildyti internetinę registracijos formą nuo 2019 m. gegužės 10 d. iki 2019 m. birželio 10 d.;
 • įdiegti saulės elektrinę per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
 • pateikti APVAi mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

SVARBU! Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d, tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama

Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • namo unikalų numerį;
 • ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (įrengtąją galią);
 • inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
 • elektrinės įrengimo būdą (pažymėti langelį ant žemės ar ant pastato).
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
 • 1. Elektrinės įrengimo būdas:
 • 1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
 • 1.2. ant žemės – žemesnis balas.
 • 2. Inverterio galia:
 • 2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
 • 2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.

Ar galiu gauti paramą, jeigu mano name/bute yre registruotas verslo adresas? 

Galite. Tiesa parama saulės elektrinei atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

Kokie reikalavimai diegiamai įrangai?
 • turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
 • saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;
 • inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.
Ką darys APVA, gavusi registracijos formas?
 • pasibaigus 30 dienų trukusiam kvietimui, APVA per 30 dienų įvertins pateiktas registracijos formas ir pagal prioritetinius kriterijus sudarys registracijos formų sąrašą;
 • pagal sudarytą registracijos formų sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) informuos fizinius asmenis apie jiems numatytą skirti finansavimą.
Ką daryti, gavus iš APVA pranešimą, jog numatytas skirti finansavimas?
 • įdiegti saulės elektrinę;
 • pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą.
Kokius dokumentus reikės pateikti APVAi kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu?
 • sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą;
 • įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją;
 • atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams, jei įdiegta iki 5 kW elektrinė, arba VEI pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jei įdiegta didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau nei 10 kW galios elektrinė.
Kokie reikalavimai išlaidų pagrindimo dokumentams?
 • elektrinės įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam asmeniui arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui
 • sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia ir inverterio galia
Per kiek laiko gausite išmoką?

Parama saulės elektrinei išmokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, su sąlyga, jei bus atliekama patikra projekto įgyvendinimo vietoje, kad jos metu nebus nustatyta trūkumų;

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
 • 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
 • sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.
Koks yra saulės jėgainės atsipirkimas pasinaudojus parama saulės elektrinėms? 

Gavus paramą saulės jėgainei, ji jums atsipirks per 6-8 metus, priklausomai nuo stogo tipo ir krypties. Atsipirkimą ir saulės elektrinės kainą galite nesunkiai sužinoti mūsų skaičiuoklėje

Kiek kainuos įsidiegti saulės elektrinę?

Sumažinkite elektros sąskaitą iki 80% su saulės energijos sistema – per 60 sekundžių išsiaiskinkite ar saulės jegainė jums tiks.

Sužinokite kainą per 1 min.

Prisijunkite prie mūsų naujienlaiškio

Pirmas gaukite straipsnius iš informatyviausio atsinaujinančios energijos naujienlaiškio Lietuvoje.

Registracija sėkminga